Dla słuchaczy, którzy:

  • mają nienormowany czas pracy
  • albo bardzo zindywidualizowany zakres potrzeb (przykładowo, potrzebują pilnie przygotować się do mniej popularnego egzaminu językowego
  • nie dysponują czasem na tyle, by uczestniczyć w regularnych zajęciach prowadzonych w grupach
  • bądź też lubią uczyć się sami

mamy w naszej ofercie zajęcia indywidualne.

 

  • Program kursu na zajęciach indywidualnych jest współtworzony przez słuchacza. To znaczy, że analizujemy jego konkretne potrzeby i razem decydujemy o doborze materiałów oraz tempie dochodzenia do wyznaczonych celów językowych.
  • Zajęcia indywidualne mogą odbywać się również w wakacje i ferie.
  • Spotkania mają miejsce w naszych salach szkolnych, albo w miejscu wskazanym przez klienta.
  • Rozliczenie następuje każdorazowo po zakończonym miesiącu nauki.