KURSY JĘZYKA OGÓLNEGO

Ich celem jest ogólny rozwój wszystkich umiejętności językowych na bazie wybranego podręcznika kursowego. Wskazane są szczególnie w przypadku osób rozpoczynających naukę języka, bądź też takich, które mają potrzebę komunikowania się w szeroko pojętym zakresie komunikacji językowej, bez ograniczenia do szczególnej, wąskiej dziedziny, wyznaczonej zakresem obowiązków czy kompetencji zawodowych.