Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda firma ma swoją specyfikę i określone 
potrzeby, jeśli chodzi o szkolenia i kursy językowe. 
W wielu przypadkach chodzi o rozwijanie języka ogólnego, żeby umożliwić pracownikom i kadrze zarządzającej prozumiewanie się w międzynarodowym środowisku pracy, czyli o tzw. zwykłą, codzienną komunikację.
Jednakże równie często pracownicy i kadra zarządzająca dodatkowo potrzebują rozwijania umiejętności językowych związanych z ich stanowiskiem, wykonywanymi zadaniami i projektami czy też branżą, w jakiej działają.
Dlatego też bardzo ważne jest, by przed rozpoczęciem nauki jasno zdiagnozować
i zwerbalizować konkretne potrzeby i oczekiwania firmy, a prowadzącym kurs i jego uczestnikom wyznaczyć precyzyjne cele.
W związku z tym zapraszamy osobę odpowiedzialną w Państwa firmie za szkolenia do współpracy i stałego kontaktu z metodykiem naszego ośrodka, przed rozpoczęciem jak również w trakcie szkoleń
i kursów.