Poniżej lista najpopularniejszych certyfikatów językowych, z języków, których nauczamy:

Język angielski

Język niemiecki

 Język francuski

  • DELF – na czterech poziomach (A1, A2, B1, B2), DALF – na dwóch poziomach (C1, C2), organizowane od 1984 dla francuskiego MEN przez Commission nationale du DELF/DALF(Sèvres, Francja)[1]

Język włoski

Język hiszpański

Język rosyjski

  • PURJ – Porogovyj uroveń, Russkij jazyk, organizowany przez Instytut Puszkina

Język polski jako obcy

Od niedawna również Polska wydaje świadectwa znajomości języka polskiego. Egzaminy przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:

  • podstawowym
  • średnim ogólnym
  • zaawansowanym.